Okresní rada AŠSK Louny

Okresní rada AŠSK Louny

18 školních sportovních klubů se 1950 členy

Nejbližší soutěže

Okrsková, okresní či krajská kola

Další soutěže

Pořádané centrálou AŠSK ČR

Časopis DO TOHO!
č. 5/2019

Číslo 5/2019 - PDF | eBook
Všechna čísla (33)

Seminář lektorů projektu Sportuj ve škole

28. 11. 2019
Foto: Seminář lektorů projektu Sportuj ve škole

Projekt "Sportuj ve škole" pokračoval pod vedením Asociace školních sportovních klubů České republiky úspěšně i v roce 2019, a to na 976 základních školách v celé České republice. Protože se projekt neustále vyvíjí, byly za účelem prezentace novinek projektu v roce 2020 uspořádány 20. listopadu v Praze a 21. listopadu v Holešově informační semináře pro lektory projektu "Sportuj ve škole". Na semináře přijelo načerpat inspiraci do svých hodin více než 400 pedagogů, trenérů a vychovatelů, kteří v rámci programu "Sportuj ve škole" zajišťují žákům I. stupně základních škol sportovní zážitky i zábavu.

Zástupci českých účastnických škol se ve středu 20. listopadu sjeli do pražského hotelu Krystal, aby si vyslechli aktuální informace o projektu, získali nové metodické poznatky z oblasti tělovýchovy a využili osobního setkání s členy řídicího týmu projektu k dotazům a k upřesnění procesu administrace. S velkým očekáváním byla administrátory projektu, Bc. Tomášem Mojžišem a Annou Majerovou, představena novinka roku 2020 - online databáze SVŠ. Ta by měla lektorům i administrátorům výrazně usnadnit administraci, včetně vykazování realizovaných lekcí pohybových aktivit.

Inspiraci k ozvláštnění "pohybovek" a doporučený obsah rozcviček dětí mladšího školního věku představil účastníkům semináře v Praze Mgr. Miroslav Zítko, trenér sportovní gymnastiky a učitel katedry gymnastiky FTVS UK. Ten posluchačům připomněl, že rozcvičení před každou cvičební hodinou by mělo obsahovat zahřátí, strečink a kloubně-mobilizační cvičení. Podle Mgr. Zítka by ani u dětí a mládeže neměly být opomíjeny posilovací cviky, ovšem měly by být zařazeny tak, aby nebyly jednostranné a malé cvičence bavily. Na závěr přednášející zdůraznil význam aktivního zapojení dětí do pohybových aktivit po většinu času trvání lekce a důležitost odměňování malých sportovců pozitivní zpětnou vazbou k jejich výkonům.

Následující den, ve čtvrtek 21. listopadu, čekal zajímavý program na lektory v Holešově. Ve velkém kinosále kina Svět sledovalo prezentaci projektu více než 180 lektorů ze 160 škol moravských krajů a z Vysočiny. Rekapitulace historie projektu "Sportuj ve škole", nastínění jeho významu pro školní prostředí a představení aktuálních podmínek projektu včetně jeho budoucnosti se ujala prezidentka AŠSK ČR a vedoucí projektu "Sportuj ve škole", Mgr. Svatava Ságnerová. Přítomným ředitelům škol a lektorům pohybových aktivit byli představeni členové projektového týmu, se kterými lektoři komunikují o záležitostech týkajících se projektu, a krajští garanti, kteří v jednotlivých regionech působí jako poradci lektorů pohybových aktivit a ředitelů zapojených škol. Žádoucí pozitivní hodnotou role krajských garantů je jejich znalost místních specifik.  Stejně jako v Praze i na informačním semináři v Holešově byla představena nová on-line databáze projektu. Prezentovala ji administrátorka projektu Anna Majerová, přičemž svou prezentaci doplnila i praktickými ukázkami, jak on-line databázi používat. Lektoři byli dále seznámeni s materiální podporou projektu, která stejně jako v roce 2018 zahrnuje vybrané technické a sportovní pomůcky. Ty obdrží všechny školy v rámci svého aktivního působení v projektu "Sportuj ve škole".

Součástí semináře v Holešově byla přednáška Tělesná výchova v kontextu vývojové kineziologie směřovaná speciálně k práci s dětmi I. stupně základních škol. Přednášející, Mgr. Jan Lampart a Bc. Lucie Capová, seznámili účastníky teoreticky i praktickou ukázkou cvičení se zásadami prevence vadného držení těla u dětí a předvedli aplikaci preventivních opatření v praxi. Příjemnou atmosféru celého semináře dotvořilo veřejné poděkování manažerskému týmu projektu, které za všechny účastníky setkání v Holešově prezentoval Mgr. Miloslav Brtníček, ředitel ZŠ Vyškov Na vyhlídce, která se projektu účastní od jeho počátku.

Závěr seminářů v Praze i v Holešově patřil dotazům z řad posluchačů. Lektory pohybových aktivit a ředitele do projektu zapojených škol zajímala budoucnost projektu v příštím roce i v letech následujících. Další dotazy se týkaly podmínek programu "Sportuj ve škole" a jejich případných úprav.

Poděkování za vydařenou akci patří všem účastníkům seminářů a všem organizátorům, kteří se na realizaci seminářů v Praze i v Holešově podíleli.

 

Mgr. Svatava Ságnerová, prezidentka AŠSK a vedoucí projektu Sportuj ve škole, a Mgr. Martina Ligurská, koordinátor projektu

FOTOGRAFIE: Mgr. Martina Ligurská